12 Replies to “BÉ TÝ MÀ 10 TRIỆU ĐẤY HƠI 20 TÁC PHẨM CHUYỂN BỊ CHO TLCC XÃ KHÁNH CƯ YÊN KHÁNH NINH BÌNH”

  1. A trung chia sẻ toàn những tác phẩm đẹp. K như mấy ông chia sẻ toàn những tác phẩm phôi 🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *