36 Replies to “Bảy kẹp chế hình bán nguyệt. Bẩy tất cả chuột,cò,vạc,chồn,mèo…hay nhất hiện nay”

  1. Mình mua 10, cái,,, phạm Quốc thành,, tổ 4,khu 2, thị trấn cái rồng, huyện Vân đồn, tỉnh Quảng Ninh,,, sđt,0354093622

  2. Mình muốn mua 20 cái bẫy cò, mình o, thủ thừa, Long An, 0976171004,nếu như bạn có bán, alô mình với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *