Bán trú Rồng Việt.Giáo dục Văn Thể MỹChào năm học mới 2019-2020!
Sáng tạo nghệ thuật, phát triển thể chất.
Những năm gần đây, chương trình học cho trẻ nhỏ thường thiên về những môn học chủ đạo như tập đọc và làm toán, còn môn học nghệ thuật thì sao? Bạn có biết các hoạt động mang tính sáng tạo, và cảm thụ mỹ thuật đóng vai trò quan trọng rất lớn trong sự phát triển của bé sau này?

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://marishka-moi.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *