38 Replies to “Bạn Có Thích Bộ Đồ Nghề Câu Cá Này Ko ?”

  1. Cần nhiều nhưng chưa chuyên nghiệp lắm.Vẩn còn thiếu 1 số loại cần câu đánh thể loại khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *