One Reply to “Bán căn hộ Midtown The Grande M5 Phú Mỹ Hưng”

  1. Midtown nhiều chi tiết xây dựng không đúng chi tiết thiết kế được phê duyệt. Căn hộ bị lỗi khi bàn giao bị nhiều khách hàng kiện tụng. Phú Mỹ Hưng gần đây xây dựng liên tục nên thiếu trách nhiệm, thi công ẩu, sơ xài, chất lượng không cao. Thời kỳ thoái trào của Phú Mỹ Hưng đã bắt đầu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *