One Reply to “BẠCH NGỌC ĐUÔI CÔNG ĐAI CHÂU VÀ CÁC LOẠI LAN RỪNG LAN THUẦN TỐI 24/10/2019 SĐT 0886516886”

  1. Duoi cong gie so 1&2 cu the gia bao nhieu tra loi de a biết dt 0912814636 khách quen mua nhiều hang nha em roi nhe anh o ha nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *