Bác Lê nói về đình Mông PhụBác Lê là một người dân trong Làng và có nhà cổ, trong thời gian bác Lê tham gia trông coi đình làng Mông Phụ, bác thể hiện tinh thần của người dân hiếu khách và nhiệt tình giới thiệu về Làng cổ cho du khách thập phương.

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://marishka-moi.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *