0 Replies to “Ba ngày hai đêm tại hệ thống hang động Tú làn Quảng Bình | Travel”

  1. chao người bạn cùng tên, mình qua đăng ký ủng hộ bạn lâu dài đây, mời bạn ghé ủng hộ lại mình nhé

  2. Uuu dzui dữ anh, nhưng máy quay á, quay chưa đẹp lắm, cảnh nhìn chưa đã lắm á, típ tục ủng hộ ông anhh ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *