7 Replies to “Audio Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Phần 2”

  1. người đọc ko hợp cho lắm add . nếu là nữ chắt sẽ hay hơn sẽ hài hước và xúc tích hơn

  2. người đọc ko hợp cho lắm add . nếu là nữ chắt sẽ hay hơn sẽ hài hước và xúc tích hơn trước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *