10 Replies to “Audio Ỷ Thiên Đồ Long ký, Phần 1”

  1. 4 năm trước, chưa vợ con gì. Đêm nào cũng nghe ,hay tuyệt. Giờ được nghe lại, cảm ơn ad rất nhiều.

  2. Kim Dung hồ đồ lam cam, khi ở bộ Thần Đieu đại hiệp thì mo tả 1 Quách Tương thông minh tài giỏi nhưng bây giờ là 1 Quách Tương kho khao hồ đồ k hiểu chuyện, rồi có 1 số phận hẩm hiu làm cho người đọc luôn thương cảm tiết nuối, rồi gắn cho bọn đệ tử thành 1 lũ côn đồ k hơn k kém

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *