One Reply to “Audio Thần điêu hiệp lữ, Phần 70”

  1. Lúc còn trẻ tôi thường đọc truyện Kìm Dung, bây giờ lớn tuổi rồi nghe lại nhớ thời trẻ trâu quá. Cảm ơn Kênh Audio Phạm Văn Chương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *