2 Replies to “Audio Thần điêu hiệp lữ, Phần 21”

  1. Sao ko thấy kể chuyện tình cảm của 2 người Tây Độc và Bắc Cái nhỉ? Là chuyện ko có viết hay phim tự thêm vào??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *