5 Replies to “Audio Tam quốc diễn nghĩa, Hồi 60”

  1. Cái tài của Pháp Chính đáng dành cho minh công như Lưu Bị chứ còn ở với Lưu Chương thì phí, lựa đúng chủ mà thờ thì cái tội phản quốc có đáng là gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *