19 Replies to “Audio Lộc Đỉnh ký, Phần 92 END”

  1. Truyện rất hay, giọng đọc truyền cảm hay nhất từ trước tới giờ mình nghe được, cảm ơn các anh chị MC VOV và tạm biệt Di Tiểu Bảo !

  2. 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *