8 Replies to “Audio Lộc Đỉnh ký, Phần 1”

  1. Con bà nó tram ban thường cho vì tiểu bảo 100nu thơ may dệt kim cu Doanh …. nhà nguoi được sông trong nhung lua …HA…HA….HA..
    NGUOI XUAT THAN LỆ XUAN VIEN PHAI KO … CÓ THẤY ÔNG ĐỀ VÀ CHẤP TAY LÂY KO …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *