9 Replies to “AOE HƯỚNG DẪN LẬP MẠNG GAME ĐẾ CHẾ | HƯỚNG DẪN CHƠI GAME ĐẾ CHẾ CƠ BẢN”

  1. VIDEO MÌNH HƯỚNG DẪN CÁC BẠN MỚI VÀO CHƠI LẦN ĐẦU , CÓ GÌ CẦN HỎI THÊM CÁC BẠN CỨ CM BÊN DƯỚI MÌNH SẼ THEO DÕI THƯỜNG XUYÊN VÀ TRẢ LỞI CHO CÁC BẠN .
    CHÚC CÁC BẠN CHƠI AOE VUI VẺ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *