16 Replies to “Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 38-Thầy Thích Giác Thiện”

  1. Con nghe tác phẩm vô thường của thầy đã lâu nay con mới tìm đến thầy nhưng lúc con tìm đến thầy cũng là lúc con hay tin thầy viên tịch con thấy lòng mình nhói đau, buồn lắm thầy ơi. A Di Đà Phật.

  2. NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT

    Chân thành nguyện giác linh Đại đức THÍCH GIÁC THIỆN được Đức A MI ĐÀ PHẬT tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc

  3. A Di Đà Phật , Thầy về cõi Phật thanh thản ạ !
    Con ko còn được nghe những bài giảng giọng nói ấm áp của Thầy nữa rồi .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *