38 Replies to “Ảnh chế và Những thú vui hài hước #118”

  1. 6:28 là cánh cửa: giả thiết chính: vì ở dưới đáy của cánh cửa thì có bóng của cánh cửa chiếu xuống, trên bãi biển thì không có, chỉ có bóng người thôi! (Giả thiết phụ: nếu là bãi biển thì tại sao lại hoàn toàn không có mây?)

  2. Thêm vào video khúc cuối mấy cái nhảm loz để kéo video ra 10’ bật QC. Liêm sỉ đâu bạn eiiii:)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *