18 Replies to “Amply Jarguar pa-203 III (Korea). Chạy 4 sò sanken. Fb : 094 26 26 836. Lh : 0961 484 888.”

  1. E này ngon thật bộ nguồn và boad thúc liền rất ngon. Cùng loại này có e nó chạy 4FET củng khá hay..

  2. Mình có con i trang này ,mình mua được 5 năm rồi mà chả hưởng gì, đánh đôi s90d cho nửa công suất đã choáng tai

  3. Nhà cháu có 1em y nhu của chú có chu in chim DS màu do. Nhung chay cap so KTA1943&KTC5200. The la the nao ha chu. Co fai hang bai ko chu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *