ADIĐÀ – TRUYỀN THUYẾT PHẬT – THÍCH PHƯỚC TIẾNĐỪNG ĐẶT NIỀM TIN VÀO MÓN HÀNG GIẢ CỦA TRUNG QUỐC
Lời bình của Lotus Productions:
A Di-đà là ảo không thật có, mục đích của họ tạo ra 1đạoA-Di-Đà của riêng họ để loại bỏ Phật Thích Ca và giáo lý của Ngài. Ông vua hàng giả của Trung quôc này cũng tài thật, bán hàng mà không cho người ta thấy mặt hàng, hứa hẹn sau khi chết sẽ được thấy. Vậy mà thiên hạ dễ dàng tin nghe, nhất là những người lớn tuổi không lo tu chanh pháp vì thiếu phước nên bị mấy thầy gạt, cứ thường niệm A Di Đà sẽ được vãng sinh. Đó là lý do tại sao TT Thích Chân Tính đưa ra những vấn nạn của Pháp môn Tịnh Độ , kinh Vô Lượng Thọ của pháp môn không chính xác, trong khoảng 1000 năm, trải qua 5 đời mà có đến 5 bản dịch khác nhau về nội dung và tựa kinh. Thầy không tin chuyện vãng sinh là có thật khi hỏi :”Có ai đã thấy ai được vãng sinh chưa?” Và thầy nói thêm : “Tại sao Phật (A Di Đà) thị hiện để tiếp dẫn người chết mà Phật không cho người sống thấy luôn?”. Cuối cùng Thầy nói: “Chuyện vãng sinh giống như chuyện ma vì chưa ai thầy hình dạng ma như thế nào nên muốn nói gì cũng được.” Pháp môn Tịnh Độ không phải của Phật nhưng bị TQ tuyên truyền gần 2000 năm, thời gian quá lâu xa khiến ta nghĩ đó là lời Phật dạy. Nhân quả không sai chạy, bóp méo lời Phật, hướng dẫn PT đi vào con đường sai lạc thì quả báo sẽ mang tới có khi ngay trong hiện kiếp. Cổ đức có dạy, đợi khi cái chết đến mới biết người đó có phước hay không.? Họ có được 1 cái chết an bình hay 1 cái chết sau cơn bệnh tai biến hay ung thư kéo dài. Ai cũng phải trải qua quá trình này, tùy vào những việc làm của họ khi còn sống và nó xảy ra trong cận tử nghiệp. Một khi quả báo xấu hiện ra thì ban hộ niệm chẳng giúp được gì, hàng giả của TQ là thế đó.
Người có căn trí dựa trên lý nhân quả lo trì chí hành thiện trong khi còn sống là đúng nhất chớ tin tưởng vào việc niệm Phật hay hộ niệm để vảng sinh là điều bất khả thi. Đức Phật làm cũng không được, nói chi tới ông A Di Đà ảo không nguồn gốc
Hằng ngày thường niệm Phật cũng chẳng có phước gì. Niệm Phật chỉ giúp cột tâm không cho khởi lên vọng niệm để vun trồng thiện hạnh thì phước báu sẽ mang tới. Chính phước này giúp chúng ta chuyển nghiệp, lời Phật dạy “Này các Tỳ kheo, hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc của chính mình, thắp lên với Chánh pháp đừng thắp lên với một pháp nào khác.” Đó là nghĩa của tự thắp đuốc mà đi, bởi không ai có thể làm phước thay cho chúng ta.
Chúng ta chớ xem thường việc làm phước vì nó là nền tảng của con đường học Phật. Trong “Lục Độ Ba La Mật” Phước đứng hàng thứ nhất, nó là cái móng của ngôi nhà sáu tầng (Bố thí. Trì giới. Nhẫn nhục. Tinh tấn. Thiền định. Trí tuệ) . Chỉ có PHƯỚC quyết định cho tiến trình giải thoát KHÔNG có A Di Đà nào tiếp dẫn như lời rao hàng của các tổ sư Trung Quốc. Quý PT trên FB cũng nên cẩn thận khi quá nhiệt tình xiển dương cho pháp môn niệm Phật mà không biết rỏ nguồn gốc của A Di Đà là ai. Gieo nhân sai lầm cho người là nghiệp tội phải trả, xiển dương pháp môn niệm Phật đồng nghĩa với việc làm cho Đạo Pháp của Phật Thích Ca sớm bị suy tàn và chỉ còn lại đạo A Di Đà của TQ mà thôi.
Thế giới ngày nay ngưỡng phục đạo Phật vì trí tuệ siêu việt của Đức Phật Thích Ca
chớ không phải vì pháp môn niệm Phật của Trung Quốc. Chúng ta nên ghi nhớ điều này.

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/giai-tri

5 Replies to “ADIĐÀ – TRUYỀN THUYẾT PHẬT – THÍCH PHƯỚC TIẾN”

  1. Những người có tư tưởng giống ông thầy này đã chính thức vẽ ra bức tranh thời mạt pháp, rồi pháp phật sẽ lụi tàn dần vì những người này. Đức phật Thích Ca Mâu Ni có nói thời mạt pháp con người không tin có địa ngục và các cõi vô hình của lục đạo. Đức phật Thích Ca Mâu Ni có nói rằng pháp của ngài sẽ không còn độ được chúng sinh thời kỳ mạt pháp nữa. Thực vậy, thời mạt pháp mà chỉ chuyên tu thiền sẽ rất dễ bị lạc vào ngũ ấm ma, nếu tu thiền thì phải đi đôi với trì tụng kinh, chú để được các bậc hộ pháp chư thiên phóng điển bảo hộ để ma vương không phá người tu được. Đó gọi là thiền, mật song tu thời mạt pháp. Nếu chỉ tu thiền mà không tu mật tông (đọc kinh, trì chú) thì rất dễ lạc vào ma chướng, dễ bị ma quỷ dẫn đường dẫn đến tẩu hỏa nhập ma khùng khùng điên điên vì không có sự gia trì của chư phật, bồ tát và các chư thiên, hộ pháp.

  2. nguyên thủy Theravada có nói về các vị Phật quá khứ và vị lai nhưng tuyệt đối ko nhắc đến a di đà như tàu vẽ ra

  3. pó tay! Phật Thích Ca ở Ấn thuyết pháp bằng tiếng Pali ko học theo mà cứ tìm Phật ảo của tàu a di đà

  4. hic. a di đà quán âm , tây phương cực lạc…do tổ tàu chế ra… các vị Phật tử của đạo Phật nguyên thủy Theravada đều biết. Theo đạo như Miên Miến Thái Lào Srilanca là đi đúng hướng… Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa! Con xin hết lòng thành kính đảnh lễ đức Thế Tôn, Bậc A la hán cao thượng, Đấng chánh biến tri. -()-()-()-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *