0 Replies to “A Mành | Hai lúa đi mua laptop ở đài loan…. cái kết”

  1. Hello anh 🙂 anh làm video mà a chỉ quay mỗi cái máy a muốn mua 🙂 a nên quay nhiều loại thì mọi người sẽ xem nhiều hơn đấy a ạ 🙂 vì không ai cũng có khả năng mua máy 40 đến 50tr như vậy đâu anh 🙂 e góp ý thôi 🙂 tks a đã đọc 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *