23 Replies to “7 kiểu tóc đẹp cho từng khuôn mặt (p2)”

  1. Mình chả biết mình thuộc kiểu mặt gì. Nhưng ép tóc, tỉa tóc, uốn tóc, nhuộm tóc mình đều thử hết rồi chỉ có hấp tóc, cắt tóc ngắn và tóc mái là chưa làm bao giờ thôi.

  2. mình có khuôn mặt tròn nhưng gia mặt mình ngăm mình muốn cắt tóc ngắn mình muốn làm xoăn có hợp ko xin mọi người cho mình ì kiến mình đã có gia đình rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *