5 tác dụng mà bất cứ ai cũng cần biết về Vitamin B complex của Nutrilite1. TỔNG HỢP CHẤT BÉO, CHẤT ĐẠM (B5)

2.CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG (B1,B2,B3)

3. GIẢM NGUY CƠ DỊ TẬT Ở TRẺ SƠ SINH (B9,B12)

4. HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH TẠO TẾ BÀO MÁU ( HỒNG CẦU) (B6,B9,B12)

5. GIẢM BỚT CĂNG THẲNG MỆT MỎI (B1,B12,B5, B9)

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://marishka-moi.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *