5 cách khắc phục ổ C bị đầy mới nhất 2017 | 5 ways to fix C drive is full 2017Đoạn mã đây nhé:
Here’s the code:

@echo off
color 0C echo Xoa file rac cho Windows
del /f /s /q %systemdrive%*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%*._mp
del /f /s /q %systemdrive%*.log del /f /s /q %systemdrive%*.gid
del /f /s /q %systemdrive%*.chk
del /f /s /q %systemdrive%*.old del /f /s /q %systemdrive%recycled*.*
del /f /s /q %windir%*.bak
del /f /s /q %windir%prefetch*.* rd /s /q %windir%temp & md %windir%temp
del /f /q %userprofile%cookies*.*
del /f /q %userprofile%recent*.*
del /f /s /q “%userprofile%Local SettingsTemporary Internet Files*.*” del /f /s /q “%userprofile%Local SettingsTemp*.*”
del /f /s /q “%userprofile%recent*.*”
echo Qua trinh quet rac da hoan tat. Cam on ban da theo doi taimienphi.vn!
pause

Nhạc nền | Theme song:

▶️ TT – Twice
▶️ My Everything- Tiên Tiên

————————————————————————
Lưu ý: Nhớ ghi nguồn video khi đăng tải hoặc chia sẻ
Mọi thắc mắc liên hệ Facebook:
Fanpage:

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/cong-nghe

31 Replies to “5 cách khắc phục ổ C bị đầy mới nhất 2017 | 5 ways to fix C drive is full 2017”

  1. KFC & những điều bạn chưa biết
    Link: https://www.youtube.com/watch?v=rfypr31naPM
    ***Nhớ đón xem nhé các bạn 😉

  2. Đã 2 năm đã dàn mới nhưng vẫn dùng cách cũ này quá hiệu quả
    Nay vào máy thấy đơ đơ vào talk manga cpu chạy có 2% mà đĩa đã 100%

  3. ad ơi, không liên quan nhưng cho tôi hỏi cách giảm ổ E không ạ, ổ E của tôi bị đầy rồi….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *