4 Replies to “30 triệu cây Sung sai quả. Vườn kiểng Bắc Trung Nam. Đức Trọng – LĐ”

  1. Các videos anh trên youtube nó không rung nhưng giật hình ảnh. Anh cần chỉnh lại để video xem không bị mỗi mắt 👀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *