20190421 – Gia đình Quỳnh Hương ở Praha, CH Séc (Phần 2/3)HD-1080p – (2#3)
21.04.2019 – Đi chơi cầu Karlův (cầu Tình), Praha
21.04.2019 – Chystáte se na Karlův most (Milostný most), Praha
21.04.2019 – Going to the Karlův Bridge (the Love Bridge), Prague

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://marishka-moi.com/category/du-lich/

One Reply to “20190421 – Gia đình Quỳnh Hương ở Praha, CH Séc (Phần 2/3)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *