20190421 – Gia đình Quỳnh Hương ở Praha, CH Séc (Phần 1/3)HD-1080p – (1#3)
21.04.2019 – Đi chơi phố Mostecká, đầu cầu Karlův, Praha
21.04.2019 – Na Mosteckou ulici, na vrchol Karlův most, Praha
21.04.2019 – Going to play Mostecká street, at the top of Karlův bridge, Prague

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://marishka-moi.com/category/du-lich/

0 Replies to “20190421 – Gia đình Quỳnh Hương ở Praha, CH Séc (Phần 1/3)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *