11 Replies to “18/4 kèn rừng lai châu làm giống, rất nhiều lan giá rẻ bất ngờ ..sỉ + lẻ lh.0348886368”

  1. chú ơi bán Cho con cái đóng Long tu xuân 220k nha, sn177 ấp cây sắn _ lai uyên -bàu bàng -bình dương ,0921172920

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *