25 Replies to “10 KIỂU TÓC MÁI LÀM XIÊU LÒNG CHỊ EM NĂM 2019”

  1. Cái này là tổng hợp nhiều kiểu mái mưa mái thưa mái hành tây mái dài gì gì đó mấy chị bảo xấu chả nhẽ mấy chị để đầu trọc à

  2. Video rất có ích có vài kiểu rất xinh và có thể truyền cảm hứng cho mình cảm ơn bn đã làm video này!

  3. Chúng bay nghe câu người đẹp vì mặt chưa? Nó có cạo trọc đầu thì vẫn như thiên thần
    Còn t có tạo 1001 kiểu thì cái mặt nó vẫn là cái hãm :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *