16 Replies to “03 Cách Trồng Lan Rừng Dã Hạc Phổ Biến Nhất • Lợi và Hại • Xơ Rá Orchid”

  1. Châu dat nung trông lan thi tốt ,nhung trong ban thi duoc ,tru ngoai bac minh ,,thuy thoang có tran bao ,,,nhat vo châu mệt năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *