👶Gia Cát Lượng Từ Nhỏ Đã Lập Chí Lớn #1 – Truyện Dài của Đại Lãn | Trò Chuyện Đêm KhuyaTruyện Dài: Gia Cát Lượng Từ Nhỏ Đã Lập Chí Lớn #1 của Đại Lãn – Trò Chuyện Đêm Khuya
♪ Nghe Full:
♪ Do Ngọc Hân diễn đọc.
► Đăng Ký Nghe Truyện Mới:

Gia Cát Lượng là một nhà ngoại giao cự phách và cũng là một nhà phát minh tài ba. Đóng góp lớn nhất của Gia Cát Lượng chính là việc giúp hình thành thế chân vạc tam quốc, liên minh Thục-Ngô chống Ngụy. Ông được công nhận là một trong những chiến lược gia vĩ đại và xuất sắc nhất trong thời đại của ông, và được so sánh với một chiến lược gia tài ba khác của Trung Quốc là Tôn Tử[2]. Hình tượng của ông càng trở nên nổi tiếng qua tác phẩm tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, một trong Tứ đại kỳ thư của văn minh Trung Hoa.

Cuốn truyện này giới thiệu những truyện sau:

Gia Cát Lượng: từ bé đã lập chí lớn
Liễu Tông Nguyên: chính nhân quân tử
Đào Tiềm: học dưới bóng liễu
Cát Hồng: bán củi mua sách học
Tôn Tư Mạc: không thích làm quan
Lý Hạc: khổ sở vì văn chương
Ngô Đạo Tử: vẽ tranh răn kẻ ác
Tào Thực tuổi trẻ tài cao
Lưu Hiệp: cô nhi hiếu học
Thi Nại Am: nghèo vẫn hiếu học

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/giai-tri

4 Replies to “👶Gia Cát Lượng Từ Nhỏ Đã Lập Chí Lớn #1 – Truyện Dài của Đại Lãn | Trò Chuyện Đêm Khuya”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *