𝗞𝗘𝗬𝗙𝗥𝗔𝗠𝗘 𝗦𝗧𝗨𝗗𝗘𝗡𝗧 𝗦𝗛𝗢𝗪𝗥𝗘𝗘𝗟 𝗢𝗙 OCTOBER[𝗞𝗘𝗬𝗙𝗥𝗔𝗠𝗘 𝗦𝗧𝗨𝗗𝗘𝗡𝗧 𝗦𝗛𝗢𝗪𝗥𝗘𝗘𝗟 𝗢𝗙 OCTOBER]

Mời các bạn thưởng thức những tác phẩm vô cùng tuyệt vời của các bạn học viên thân yêu tại Keyframe. Tháng 10 này khóa Maya và UI/UX có vẻ chiếm spotlight nhiều hen, quá trời tác phẩm đẹp để đưa vào clip luôn. Ngoài ra còn có các tác phẩm đến từ lớp Digital Painting này, Photoshop này, Sketch này,…
Keyframe tự hào đã chấp thêm sự tự tin và bồi dưỡng tay nghề cho nhiều học viên có niềm đam mê với Multimedia.
Bạn thì sao? Bạn thích ngành Multimedia chứ? Hãy gia nhập với chúng tôi ngay nào.

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://marishka-moi.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *